Læs om IRP-metoden

Stæhr Telecom ApS anvender en struktureret projektmetode til at styre de enkelte projekter.

Projektmetoden bygger på IRP-metoden, der er en procesbaseret metode til implementering af projektstyring som en virksomhedskompetence. IRP-metoden anvendes af Dansk Standard til certificering af virksomheders projektstyring

Læs om IRP-metoden

Projektmetoden indebærer blandt andet følgende fordele for vores kunder

  • Struktureret og styret projektforløb
  • Overholdelse af aftalt tid og økonomi
  • Fokus på kundetilfredshed og professionalisme
  • Kvalitetssikring af projektet
  • Al projektstyring og koordination forestås af Stæhr Telecom ApS
  • Ved påbegyndelsen af hver opgave udarbejder vi en tidsplan, hvoraf det fremgår, hvornår de enkelte ydelser kan forventes leveret
  • Samme terminologi hele vejen igennem projektforløbet og på de enkelte projekter, så vi er sikre på, at vi taler samme sprog
  • Veldokumenterede projekter med høj kvalitet i dokumentationen
  • Struktureret metode for håndtering af eventuelle ændringer

Projektmetoden understøttes af en række skabeloner og værktøjer, som bidrager til at kvalitetssikre de enkelte projekter.